FUNDACJA
PROGRAMY
PUBLIKACJE
LINKI
KONTAKT

 

 

 

 

Weź udział w projekcie "Spoza centrum widać więcej"!
29.07.2014.

 Image

Jesteś lesbijką i mieszkasz w małej miejscowości? Działasz na rzecz osób LGBT w dużym mieście? A może po prostu jesteś zainteresowana sytuacją kobiet należących do twojej lokalnej społeczności? Weź udział w projekcie „Spoza centrum widać więcej”! Wspólnie zaplanujemy działania, które poprawią sytuację nieheteroseksualnych kobiet mieszkających na wsi i w małych miastach.

ZGŁOŚ SIĘ! Do udziału w projekcie zapraszamy: 

- lesbijki i biseksualne kobiety żyjące na wsi lub w małych miastach (ZAPROSZENIE i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY),

- działaczki polskich organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz kobiet i LGBT (ZAPROSZENIE i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY),

- działaczki i liderki lokalne, animatorki społeczności lokalnych z całej Polski (ZAPROSZENIE i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY).

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2014 roku (w przypadku lesbijek i kobiet biseksualnych z małych miejscowości - do 17 września). 

Pełną informację o projekcie można przeczytać w zakładce PROGRAMY: Spoza centrum.

 

  Image Image

Projekt "Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej" jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt „Partycypacyjna metoda przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

 
Spotkanie fokusowe dla nieheteroseksualnych kobiet mieszkających w małych miejscowościach
26.05.2014.

Fundacja Przestrzeń Kobiet serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w SPOTKANIU FOKUSOWYM, które odbędzie się w Krakowie w dniu 5 lipca 2014 r.  

Jeśli:

- jesteś lesbijką lub biseksualną kobietą lub określasz się inaczej, ale jesteś/byłaś zakochana w kobiecie,

- mieszkasz na wsi lub w małym mieście (do 100 tys. mieszkańców),

- chcesz podzielić się swoim doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem w małej społeczności na forum 8-osobowej grupy,

- chcesz spotkać kobiety, które są w podobnej sytuacji,

- jesteś zainteresowana wypracowaniem rozwiązań, które poprawią Twoją sytuację,

weź udział w spotkaniu fokusowym! Spotkanie będzie okazją do podzielenia się osobistym doświadczeniem oraz dyskusji w grupie nad konkretnymi rozwiązaniami, które mogłyby poprawić sytuację lesbijek i biseksualnych kobiet mieszkających w małych miejscowościach. Po spotkaniu fokusowym zapraszamy na spotkanie sieciujące, w którym wezmą udział uczestniczki 2 spotkań fokusowych z lesbijkami i biseksualnymi kobietami mieszkającymi na wsi lub w małych miastach.

 

O PROJEKCIE

Image 

Spotkania fokusowe są organizowane w ramach projektu Fundacji Przestrzeń Kobiet „Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej" realizowanego ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Celem projektu jest partycypacyjne wypracowanie rozwiązań, które poprawią sytuację lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających poza dużymi miastami. Zorganizujemy 6 spotkań fokusowych z 3 grupami: lesbijek i biseksualnych kobiet mieszkających w małych miejscowościach; działaczek organizacji feministycznych i LGBT; działaczek lokalnych i animatorek społeczności lokalnych z całej Polski. Część uczestniczek spotkań fokusowych weźmie następnie udział w warsztatach, podczas których wspólnie wypracują rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji lesbijek i biseksualnych kobiet mieszkających w małych miejscowościach. Uczestniczki spotkania będą mogły na każdym etapie wypracowywania rozwiązań zgłaszać swoje uwagi, komentarze i pomysły. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Fundacji: http://przestrzenkobiet.pl/.

 

CZYM JEST SPOTKANIE FOKUSOWE?

Jest to dyskusja w udziałem kilka osób (w naszym przypadku 8 kobiet), której celem jest poznanie opinii uczestniczek spotkania na dany temat. Rozmowa ma charakter swobodny, co oznacza, że oprócz ogólnych obszarów dyskusji wskazanych przez osobę prowadzącą, uczestniczki spotkania mogą proponować własne tematy do przedyskutowania. Spotkanie będzie nagrywane na dyktafon, zaś nagranie będzie wykorzystane jedynie do stworzenia notatki i raportu; nie będzie w żaden sposób udostępnione osobom trzecim. Po zakończeniu spotkania zostanie stworzona notatka ze spotkania, której treść zostanie przesłana do uczestniczek wraz z prośbą o naniesienie komentarzy i uwag. Badanie ma charakter anonimowy, co oznacza, że wszystkie informacje wrażliwe i pozwalające zidentyfikować osoby uczestniczące w dyskusji zostaną usunięte z raportu końcowego.

 

CZYM JEST SPOTKANIE SIECIUJĄCE?

To spotkanie nieformalne, nie ma charakteru badawczego. To okazja, by poznać inne kobiety, porozmawiać i podzielić się własnymi doświadczeniami w luźnej atmosferze.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Spotkania fokusowe odbędą się w centrum Krakowa w dn. 5 lipca 2014 r. Spotkanie potrwa 3 godziny (w tym krótka przerwa kawowa) i będzie nagrywane na dyktafon. W każdym ze spotkań weźmie udział 8 uczestniczek, osoba prowadząca dyskusję i osoba asystująca (robiąca notatki). Zapewniamy catering podczas przerwy kawowej, zwrot kosztów podróży do 150 zł oraz rezerwację noclegu. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy EOG uczestniczki spotkań fokusowych otrzymają honorarium.

 

JAK SIĘ ZGŁASZAĆ                     

Aby zgłosić się do udziału w spotkaniu fokusowym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do dn. 25 czerwca na adres e-mail: przestrzen.kobiet@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Przestrzeń Kobiet, ul. Lea 5a/2, 30–046 Kraków. O wynikach rekrutacji poinformujemy e-mailem lub telefonicznie do dn. 27 czerwca

 

Image 

Projekt "Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej" jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.