O NAS

O NAS

O NAS

Fundacja RegenerAkcja do wiosny 2020 roku działała jako Fundacja Przestrzeń Kobiet.

Historia: Przestrzeń Kobiet powstała w marcu 2006 roku jako grupa nieformalna, została przekształcona w fundację we wrześniu 2007 roku.

Siedziba Fundacji znajduje się w Szczawnicy, natomiast organizacja działa ogólnopolsko. Obecnie działania fundacji prowadzimy z Krakowa i Warszawy.

Głównym celem fundacji RegenerAkcja jest wspieranie dobrostanu aktywistek i aktywistów oraz prewencja wypalenia aktywistycznego w III sektorze. W naszych działaniach szczególnie uwzględniamy działaczy i działaczki praw człowieka i z mniejszości. 

Nadal celami fundacji pozostaje chęć, by dziewczynki i kobiety czuły się tutaj u siebie, a organizacje działające na rzecz różnych grup społecznych dbały o swoich ludzi.

Cele te są realizujemy głównie przez edukację, badania, publikacje, sieciowanie i umożliwianie spotkań różnym grupom aktywistek i aktywistów.

Nasze cele realizujemy w ramach głównych ścieżek programowych:
• Herstoria – edukacja herstoryczna o dziedzictwie kobiet i ich dorobku,
 Kobiety LBT – działania na rzecz kobiet nieheteroseksualnych,
 Skrzyżowania - działania na rzecz kobiet doświadczających dyskryminacji krzyżowej.

Naszą misją jest tworzenie społeczeństwa niedyskryminującego, szanującego różnice i otwartego na różnorodność. Ważne dla nas wartości to: emancypacja, empowerment, perspektywa feministyczna, intersekcjonalność.

Od maja 2011 roku posiadamy status OPP - organizacji pożytku publicznego, który pozwala nam na pozyskiwanie 1% podatku na cele statutowe.

 

Ludzie
fot. Tomasz Wiech

Ludzie

Ewa Furgał / członkini Zarządu

Absolwentka stosunków międzynarodowych UŁ oraz gender studies i edytorstwa na UJ. Edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna, ukończyła Szkołę Trenerów STOP oraz Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji. Współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet. Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Redaktorka m.in. pięciu tomów publikacji Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek oraz książki Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek. Założycielka bloga i inicjatywy Dziewczyna w spektrum, w ramach której zajmuje się kwestiami dyskryminacji krzyżowej kobiet w spektrum autyzmu: Dziewczyna w spektrum

 

fot. Tomasz Wiech

Natalia Sarata / członkini Zarządu

Socjolożka, europeistka, absolwentka gender studies UJ. Edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna. Współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet, członkini-założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, w latach 2009-2012 członkini zarządu TEA. W latach 2011-2016 koordynowała Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Współautorka programu Krakowski Szlak Kobiet, autorka jedynej herstorycznej gry planszowej w Polsce. Liderka fundacji RegenerAkcja, promotorka regeneratywnej kultury aktywizmu, zajmuje się prewencją wypalenia i wspieraniem dobrostanu aktywistów i aktywistek. Więcej na FB: RegenerAkcja. Miejsce dla zmęczonych aktywistek i aktywistów
 

Sprawozdania

2007: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2008: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2009: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2010: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2011: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2012: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2013: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2014: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2015: Sprawozdanie finansowe
2016: Sprawozdanie finansowe
2017: Sprawozdanie finansowe
2018: Sprawozdanie finansowe
2019: Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania OPP za lata: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 znajdują się w bazie OPP na stronie: https://opp.niw.gov.pl/  

Oto kwoty, które przekazano Fundacji z tytułu 1% podatku w poszczególnych latach:

2012: 2861,18 zł
2013: 1372,00 zł
2014: 1710,40 zł
2015: 1914,10 zł
2016: 3011,70 zł
2017: 3514,40 zł
2018: 2422,20 zł
2019: 1376,60 zł