Fundacja Przestrzeń Kobiet od kwietnia 2020 funkcjonuje pod zmienioną nazwą: RegenerAkcja.

Poza dążeniem do społeczeństwa, w którym wszystkie osoby są traktowane jak równoprawne jednostki, a wspólnoty są otwarte na różnorodność i z niej czerpią, fundacja RegenerAkcja wspiera dobrostan aktywistek i aktywistów oraz prowadzi prewencję wypalenia aktywistycznego. W naszej działalności uwzględniamy szczególnie aktywistki i aktywistów z grup mniejszościowych oraz działaczki i działaczy praw człowieka.

Wspieramy osoby, które w związku ze swoją pracą zaangażowaną społecznie doświadczają wypalenia aktywistycznego, wypalenia reprezentacją, zmęczenia empatii. Poza aktywistkami i aktywistami zaangażowanymi w organizacje społeczne, pracujemy tez przedstawicielkami i przedstawicielami innych zawodów i zajęć, szczególnie narażonymi na wypalenie: m.in. nauczycielkami i nauczycielami, bibliotekarkami i bilbliotekarzami, osobami pracującymi z innymi ludźmi znajdującymi się w sytuacjach kryzysu i innymi.

Budujemy nową stronę internetową, która będzie dostępna na początku 2021 roku, na tej stronie możecie się zapoznać z historią naszej dotychczasowej działalności prowadzonej pod nazwą Fundacja Przestrzeń Kobiet.