Spotkania wokół raportu "Spoza centrum widać więcej"!

Spotkania wokół raportu "Spoza centrum widać więcej"!

Serdecznie zapraszamy na spotkania wokół raportu Spoza centrum widać więcej - przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania. O naszych badaniach będziemy mówić na spotkaniach:

12.05 o godz. 18 w Muzeum Dialogu Kultur (Rynek 3) w Kielcach we współpracy z Amnesty International Kielce i grupą Świętokrzyska Inicjatywa 2.0,

14.05 o godz. 18 w Spółdzielni (Skłodowskiej-Curie 8/1) w Białymstoku we współpracy z: Dziew/czynami i Stowarzyszeniem 9/12,

19.05 o godz. 18 w Massolit Books & Cafe (Felicjanek 4) w Krakowie podczas Festiwalu Queerowy Maj,

21.05 o godz. 18.30 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym (Kopcińskiego 16/18) w Łodzi podczas konferencji "Niepokorne - buntowniczki - reformatorki - aktywistki",

26.05 o godz. 18.30 w Centrum Amarant w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Konsola,

29.05 o godz. 18 w Świetlicy Krytyki Politycznej (Nowe Ogrody 35) w Gdańsku podczas Trójmiejskich Dni Równości.

Podczas każdego ze spotkań będzie można otrzymać raport. Spotkania są organizowane w ramach projektu "Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej" finansowanego przez Fundusze EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

baner2

RAPORT Z BADAŃ "SPOZA CENTRUM WIDAĆ WIĘCEJ" JUŻ DOSTĘPNY!

Z radością informujemy, że ukazał się raport Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania pod red. Justyny Struzik. Raport jest wynikiem partycypacyjnych badań w działaniu przeprowadzonych przez Fundację Przestrzeń Kobiet. Ich celem było wypracowanie rozwiązań przełamujących dyskryminację nieheteroseksualnych kobiet żyjących na wsi i w małych miastach. Propozycje rozwiązań zostały wypracowane wspólnie przez nieheteroseksualne kobiety mieszkające w małych miejscowościach, działaczki organizacji i grup LGBT i feministycznych oraz animatorki lokalnych społeczności, które uczestniczyły w spotkaniach fokusowych oraz warsztatach. Oprócz analizy badań w raporcie można znaleźć przewodniczkę po działaniach niemiejskocentrycznych, na którą składają się: opis dobrych praktyk, propozycje zajęć edukacyjnych i scenariusze wywiadów fokusowych. Książka jest nieodpłatna, można ją zamówić pod adresem: przestrzen.kobiet@gmail.com.  

Raport został wydany w ramach projektu "Spoza centrum widać więcej - przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej" finansowanego przez Fundusze EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

baner2 

RAPORT Z BADAŃ "SPOZA CENTRUM WIDAĆ WIĘCEJ" JUŻ DOSTĘPNY!

 

Ruszyło Archiwum Historii Kobiet

Ruszyło Archiwum Historii Kobiet

Z radością informujemy, że pod adresem www.herstorie.pl ruszyło Archiwum Historii Kobiet.

Archiwum Historii Kobiet to internetowa baza wiedzy na temat historii kobiet w Polsce. Znajdziesz tu m.in. biogramy działaczek emancypacyjnych i innych ważnych postaci dla historii kobiet w Polsce, opisy miejsc ważnych dla ruchu emancypacji kobiet, trasy śladami emancypantek po różnych miejscowościach w Polsce, a także opisy herstorycznych inicjatyw realizowanych w różnych polskich miastach, miasteczkach i wsiach.

Archiwum Historii Kobiet tworzy kilkanaście organizacji i grup skupionych w sieci inicjatyw społecznych pracujących w obszarze historii kobiet. Administratorką Archiwum jest Fundacja Przestrzeń Kobiet, która realizuje projekt „Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji” w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 

Jeśli chcesz przysłać opis twojej inicjatywy herstorycznej lub zaproponować ciekawą pozycję do archiwalnej zasobniczki, napisz do redaktorki Archiwum Historii Kobiet, Ewy Furgał: ewa.furgal@przestrzenkobiet.pl. Zapraszamy!